Hi I am Matt

I would like to welcome You on my blog. The main reason to create this blog is to gather and refresh the knowledge gained during the implementation of certain projects.

Another quite important things is to begin learning  a english, especially a grammar.

I’d like to show my approach to certain problems that you may encounter during the design process. I’ll show you that the “theoretican” and “practice” can live together.

In my projects I am using:

-MatLAB

-MathCad

-STM32F4 and others

-TMS320F28335, TMS320F28377

-Eagle

I would like to invite you to start with me, together we will try to build some 
simple (UART, DMX, Scalar Control of BLDC motors) and more complex projects
(Inverters, Vector Controls of Power Systems). We will talk about programming and 
advanced graphic desing (DirectX with CoreWindow). 

You will see that mathematics is very useful when you start to perceive it 
as a tool to get an answer about some problems.

I hope you enjoy !
Some projects soon.

Podstawowe komendy git

Generalnie zawsze mi  tego brakuje więc postanowiłem sobie zgromadzić większość tych komend oraz pewien znakomity tutorial z Youtuba !

Otwieramy folder w którym chcemy zacząć prace z gitem, następnie wciskamy Plik->Otwórz wiersz poleceń 

Następnie możemy popróbować parę komend.

C:\Users\toch\Desktop\WIN2D\EntryPoint>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/toch/Desktop/WIN2D/EntryPoint/.git/

git initinicjalizuje pusty projekt w folderze w którym się znajdujemy.

przykład:

C:\Users\toch\Desktop\WIN2D\EntryPoint>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/toch/Desktop/WIN2D/EntryPoint/.git/

git status-pozwala sprawdzić jakie pliki znajdują się w naszym “branchu”, czyli takie które są pod kontrolą wersji. Jeżeli kolor czcionki jest czerwony to oznacza że plik nie jest pod kontrolą wersji, z kolei zielony że jest.

przykład:

C:\Users\toch\Desktop\WIN2D\EntryPoint>git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
(use “git add <file>…” to include in what will be committed)

.vs/
EntryPoint.sln
EntryPoint/

nothing added to commit but untracked files present (use “git add” to track)

Generalnie nie zawsze zależy nam żeby wszystkie pliki były dodawane do naszego repozytorium, stąd konieczność stworzenia odpowiedniego pliku, wykluczającego pewne pliki według określonych w nim zasad. Plik dla IDE Visual Studio można znaleźć tutaj:

https://www.gitignore.io/api/visualstudio

Jednym z mankamentów jest fakt że plik musi mieć nazwę oraz rozszerzenie “.gitignore”, co w systemie Win10, może być delikatnym utrapieniem. Moim sposobem na to jest :

-stworzenie pliku gitignore.txt

-wklejenie zawartości

-włączenie lini komend

-wydanie polecenia

ren gitignore.txt .gitignore

Po tak skonfigurowanym obszarze pracy można sprawdzić jak wygląda teraz spis plików odnalezionych przez git. Wydajemy polecenie: git status

C:\Users\toch\Desktop\WIN2D\EntryPoint>git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
(use “git add <file>…” to include in what will be committed) Continue reading “Podstawowe komendy git”